Wróć do strony głównej...

14 listopada o godz. 17.00 w Teatrze "Rabcio" odbędzie się promocja książki 

Antoniny Zachary - Wnękowej "Czy znasz kwiaty z mojego ogrodu?". 

  Będzie to wydarzenie szczególne. Dotyczy ono wybitnej poetki, pisarki i artystki - malarki, która swoje życie związała z Rabką: tu tworzyła i mieszkała.
Warto wspomnieć, iż Antonina Zachara – Wnękowa (1894 – 1984) znana jest wielu czytelnikom z różnych publikacji, które ukazywały się za życia autorki, w latach 1960 – 1980. Wiersze były drukowane m.in.: w "Dzienniku Polskim", "Wieściach", "Kulturze" oraz w "Antologii Współczesnej Poezji Ludowej" (1969 r.). W 1979 r. Wydawnictwo Lubelskie opublikowało tomik pt. "Wiersze spod Gorców". W 1980 r. ukazały się "Baśnie spod Gorców", a w 2000 r. wydano tomik wierszy autorki pt. "Wiersze zebrane". Od 1984 r. organizowany jest w Rabce – Zdroju konkurs recytatorski jej imienia.

Jest autorką wierszy gwarowych i literackich, gorczańskich baśni, wierszy i powiastek dla dzieci, utworów scenicznych, czy prac plastycznych (tworzyła ilustracje do swoich wierszy i baśni, malowała motywy kwiatowe).

W tomiku wierszy "Czy znasz kwiaty z mojego ogrodu?" czytelnik znajdzie zarówno utwory już publikowane (m.in. w Malwach, Wierszach spod Gorców i Wierszach wybranych), jak i nieznaną poezję zaczerpniętą z rękopisów poetki.

Promocja książki będzie miała charakter artystyczno – naukowy. W jej organizację zaangażowało się wielu ludzi kultury, oraz instytucje i stowarzyszenia kulturotwórcze, a także parafia i samorząd lokalny: Zbigniew Kopytek – wieloletni działacz Związku Podhalan, przyjaciel poetki i opiekun jej spuścizny literackiej, ks. Józef Kapcia – Proboszcz Parafii św. Teresy w Rabce – Zdroju, Maria Wawryków – nauczycielka polonistka i bibliotekarka Szkoły Podstawowej nr 2 w Rabce oraz Wojciech Kusiak – muzealnik, kustosz Muzeum im. Wł. Orkana (ww. osoby stworzyły komitet redakcyjny, który przygotował do druku ww. tomik poezji), rodzina poetki, dr hab. Anna Mlekodaj – która napisała wstęp do książki, pani Ewa Przybyło - burmistrz Miasta Rabki – Zdrój, Starosta Nowotarski, Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Rabce - Zdroju, Związek Podhalan – Gorczański Oddział w Rabce – Zdroju, Teatr Lalek „Rabcio”, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wł. Orkana w Rabce – Zdroju, Szkoła Podstawowa im. Antoniny Zachary – Wnękowej w Ponicach i Muzeum im. Wł. Orkana.

W ramach promocji książki A. Zachary – Wnękowej "Czy znasz kwiaty z mojego ogrodu?" odbędą się:

1. Prezentacja biografii Antoniny Zachary – Wnękowej, recytacja wierszy w wykonaniu aktorów Teatru Lalek „Rabcio”: Krystyny Kois i Cezarego Skrockiego

2. Recytacja wierszy gwarowych A. Zachary – Wnękowej w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Rabce – Zdroju pod kierunkiem Marii Wawryków

3. Występ Dziecięcego Zespołu Regionalnego im. A. Zachary – Wnękowej „Robcusie”, działającego przy Gorczańskim Oddziale Związku Podhalan w Rabce – Zdroju

4. Inscenizacja „Baśni o Tomku Luboniu” A. Zachary – Wnękowej w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Ponicach pod kierunkiem Marii Pępkowskiej

5. Wykład dr hab. Anny Mlekodaj – Prorektor Podhalańskiej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu dotyczący dorobku poetyckiego Antoniny Zachary – Wnękowej

6. Występ Dziecięcego Zespołu „Majeranki” działającego przy Stowarzyszeniu Miłośników Kultury Ludowej w Rabce – Zdroju.

Promocji będzie towarzyszyła mini wystawa dotycząca poetki zorganizowana przez Muzeum im. Wł. Orkana. 

Wydanie tomiku wierszy i jego promocja rozpoczynają szeroko pojętą prezentację sylwetki artystki i jej twórczego dorobku dzieciom i młodzieży szkolnej, miłośnikom poezji, nauczycielom, pedagogom i naukowcom. Nasze działania mają charakter edukacyjny i artystyczny. W następnych latach planujemy m.in.: wystawę poświęconą twórczości i życiu artystki i wydać kolejne wiersze oraz opowiadania "naszej Pani Antoniny".
 

 

 

Antonina Zachara-Wnękowa urodziła się 16 czerwca 1894 roku w Olszówce k/Rabki. Ojciec poetki pochodził z Cężkowic, a matka z Jasionowa. Olszówka, Poręba Wielka to miejsca, w których zamieszkali na krótko. Na stałe osiedlili się w Rabce.
Najukochańszą siostrą Antoniny była Julia – to właśnie z nią napisała pierwszą baśń „Wigilijna jodełka”, wydaną drukiem własnym nakładem.
Po wyjściu za mąż Julii i wyjeździe na Litwę, Antonina wyjechała do majątku siostry. Tam w Świętorzeczu koło Wiłkomierza Antonina była przygotowywana do gimnazjum. Wyjazd do Krakowa na pensję i nauka w gimnazjum (1910–1914) był dla Antoniny jednym z najmilej
wspominanych okresów. Po wybuchu I wojny światowej opuszcza Świętorzecze i wyjeżdża do Smoleńska wbrew woli swojej siostry, gdzie pracuje w szpitalu jako siostra miłosierdzia.
W 1920 roku podjęła studia na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Studiowanie przerywa jednak z powodu wojny polsko-bolszewickiej.
Po powrocie do Rabki w grudniu 1920 roku poznała swojego przyszłego męża – Józefa Wnęka. Dwa lata później wzięli ślub. W 1924 roku umarł na zapalenie płuc niespełna roczny synek Wnęków, poetka bardzo to przeżyła. W wyniku rozmaitych kłopotów małżonkowie wyjechali na Wielką Łotwę. Tam właśnie powstał pierwszy tomik poezji Malwy (1925 r.) oraz dramat nawiązujący do Powstania Listopadowego Nieznany żołnierz (1930 r.). Przed wybuchem II wojny światowej małżonkowie wrócili do Rabki, zamieszkali w domu rodzinnym przy Kilińskiego. Poetka zajmowała się wychowaniem córki Basi, a mąż pracą w księgarni. Tu spędzili okupację.
W latach 1960–1980 wiersze poetki ukazywały się w różnych czasopismach, między innymi w „Dzienniku Polskim”, „Wieściach”, „Kulturze” i innych oraz w Antologii Współczesnej Poezji Ludowej (1969 r.). W 1979 roku Wydawnictwo Lubelskie opublikowało tomik pt. Wiersze spod Gorców. Antonina Zachara-Wnękowa pisała także baśnie i legendy, które w części ukazały się w tomiku Baśnie spod Gorców (1980 r.). W 2000 r. ukazał się tomik wierszy autorki pt. „Wiersze zebrane”.
Po śmierci męża w 1954 r. i usamodzielnieniu się córki stroni od świata szukając ukojenia i mądrości w świecie natury. Swoje życie dzieliła między pisanie wierszy, malowanie i wypasanie kóz. Od maja do późnej jesieni mieszka w domu zwanym „Trzmielem”. W „Trzmielu” powstaje cykl akwarel, oddający piękno pór roku. W 1981 roku Antonina Zachara-Wnękowa została honorowym członkiem Związku Podhalan.
Zmarła 13 lutego 1984 roku. Tadeusz Staich trafnie nazwał piszącą zarówno gwarą jak i polszczyzną literacką Antoninę Zacharę-Wnękową „poetką serca ziemi i serca człowieka”.
 
 


URZĄD MIEJSKI
INSTYTUCJE I URZĘDY
ATRAKCJE I TURYSTYKA
CZŁONKOSTWO GMINY
HISTORIA MIASTA
MIASTO W LICZBACH
UZDROWISKO
DOKUMENTY STRATEGICZNE
EDUKACJA
KULTURA
SPORT
KOŚCIOŁY
ADRESY
BEZPIECZNA RABKA
MULTIMEDIA
OPIEKA ZDROWOTNA
ORG. POZARZĄDOWE
GOSPODARKA ODPADAMI
MIASTA PARTNERSKIE
STREFA PRZEDSIĘBIORCY
KOMUNIKACJA


Triolkowe Kolędowanie

2007-05-21


2007-06-06


2015-07-22


2016-11-30


2016-12-30

Harmonogram odbioru śmieci w 2017 roku

2016-12-30

Plan dyżurów aptek w Rabce-Zdroju w 2017

2017-01-02


2017-01-04

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 r.

2017-01-10

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r.

 Urząd Miejski w Rabce-Zdroju 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2 tel. 18 2692000, fax. 18 2677700 e-mail: urzad@rabka.pl