Wróć do strony głównej...

2010-09-22 : Przewodniczący Rady Miasta Rabka - Zdrój informuje, że 29 września 2010r. /środa/ o godz. 13:00 w Urzędzie Miasta w Rabce - Zdroju przy ul. Parkowa 2 - Sala Obrad odbędzie się LXI Sesja Rady Miasta Rabka - Zdrój

Przewodniczący Rady Miasta Rabka - Zdrój informuje,
że 29 września 2010r. /środa/ o godz. 1300
w Urzędzie Miasta w Rabce – Zdroju
przy ul. Parkowa 2 - Sala Obrad odbędzie się
LXI Sesja Rady Miasta Rabka – Zdrój
 
 
Porządek obrad:
1.       Otwarcie LXI sesji V Kadencji Rady Miasta Rabka – Zdrój.
2.       Przyjęcie porządku obrad.
3.       Sprawozdanie Burmistrza Miasta Rabka – Zdrój z działalności międzysesyjnej.
4.       Przyjecie protokołów z LIX oraz LX sesji V kadencji Rady Miasta Rabka – Zdrój.
5.       Sprawozdanie Prezesa Spółki pn.„Szpital Miejski w Rabce – Zdroju” z działalności spółki.
6.       Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrza Miasta Rabka – Zdrój:
1)       w sprawie: wyrażenia zgody na używanie wizerunku herbu miasta Rabka – Zdrój na produktach;
2)       w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIX/344/09 Rady Miasta Rabka – Zdrój z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ponicach wchodzącej w skład Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach;
3)       w sprawie: zmiany Uchwały Nr LIX/404/10 Rady Miasta Rabka – Zdrój z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rdzawce wchodzącej w skład Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce,
4)       w sprawie: nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Rabka - Zdrój (projekt 75/2010)
5)       w sprawie: nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Rabka - Zdrój (projekt 76/2010)
6)       w sprawie: zwolnienia z trybu przetargowego nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia (projekt 66/2010)
7)       w sprawie: zwolnienia z trybu przetargowego nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia (projekt 65/2010)
8)       w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2010 na realizację zadania inwestycyjnego p. n. „Przebudowa ul. Spokojnej wraz z budową kanalizacji deszczowej – dokumentacja”;
9)       w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2010 na realizację wydatków inwestycyjnych związanych z wykonaniem dokumentacji projektorowej odcinka kanalizacji deszczowej ul. Gancarskiej w Rabce – Zdroju;
10)   w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Rabka – Zdrój lub jej jednostkom podległym oraz udzielenia innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych;
11)   w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
12)   w sprawie: udzielania wysokości stawek podatku od nieruchomości;
13)   w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
7.       Podjęcie uchwał na wniosek radnych Rady Miasta Rabka – Zdrój:
1)       w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Rabki – Zdroju;
2)       w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
3)       w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do złożenia odpowiedzi na skargę i reprezentowania Rady Miasta Rabka-Zdrój w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie i Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Targu na uchwałę Nr XVI/117/04 Rady Miasta Rabka – Zdrój z dnia 25 lutego 2004r. w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie urządzeń wodociągowych
4)       w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do złożenia odpowiedzi na skargę i reprezentowania Rady Miasta Rabka-Zdrój w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie i Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Targu na uchwałę Nr V/34/03 Rady Miasta Rabka – Zdrój z dnia 26 lutego 2003r. w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie urządzeń kanalizacyjnych.
8.       Poinformowanie o pismach skierowane do Rady Miasta.
9.       Interpelacje radnych.
10.    Zapytania i wnioski radnych.
11.    Wolne wnioski.
12.    Zamknięcie sesji.
 
- do udziału w której serdecznie zaprasza
                                                              Przewodnicząca Rady Miasta Rabka-Zdrój
                                                              /-/ Maria Górnicka-Orzeł
e-Urząd Miejski
NUMERY TELEFONÓW DO UM
RADA MIEJSKA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
STRUKTURA URZĘDU
BURMISTRZ MIASTA
Jak załatwić sprawę w Urzędzie
WAŻNE DOKUMENTY
PODATKI
Gminna Ewidencja ZabytkówURZĄD MIEJSKI
INSTYTUCJE I URZĘDY
ATRAKCJE I TURYSTYKA
CZŁONKOSTWO GMINY
HISTORIA MIASTA
MIASTO W LICZBACH
UZDROWISKO
DOKUMENTY STRATEGICZNE
EDUKACJA
KULTURA
SPORT
KOŚCIOŁY
ADRESY
BEZPIECZNA RABKA
MULTIMEDIA
OPIEKA ZDROWOTNA
ORG. POZARZĄDOWE
GOSPODARKA ODPADAMI
MIASTA PARTNERSKIE
STREFA PRZEDSIĘBIORCY
KOMUNIKACJA

2007-05-21


2007-06-06


2015-07-22


2016-11-30


2016-12-30

Harmonogram odbioru śmieci w 2017 roku

2016-12-30

Plan dyżurów aptek w Rabce-Zdroju w 2017

2017-01-02


2017-01-04

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 r.

2017-01-10

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r.

 Urząd Miejski w Rabce-Zdroju 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2 tel. 18 2692000, fax. 18 2677700 e-mail: urzad@rabka.pl