2011-04-01 : O przyszłości geotermii w Rabce-Zdroju

O przyszłości geotermii w Rabce-Zdroju
 
Naukowcy z Zakładu Energii Odnawialnej IGSMiE Polskiej Akademii Nauk w Krakowie wzięli udział w Konferencji Geotermalnej, zorganizowanej w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju. Głównym tematem konferencji i szeregu wykładów, jakie w jej ramach się odbyły, była odpowiedź na nurtujące wielu rabczan pytania: jakie zasoby geotermalne posiada uzdrowisko i jakie są możliwości ich wykorzystania. Wykłady wygłosili: ,,Stan wykorzystania energii geotermalnej w Polsce"(Kierownik Zakładu Energii Odnawialnej IGSMiE PAN w Krakowie - dr inż. Wiesław Bujakowski), ,,Ogólna charakterystyka warunków geotermalnych Karpat ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Rabki" (starszy specjalista, Zakład Energii Odnawialnej IGSMiE PAN w Krakowie - dr inż. Bogusław Bielec), ,,Charakterystyka geotermalnych systemów energetycznych możliwych do zastosowania w warunkach Rabki” (Starszy specjalista, Zakład Energii Odnawialnej IGSMiE PAN w Krakowie dr inż. Leszek Pająk) oraz ,,Procedury formalno-prawne realizacji przedsięwzięcia geotermalnego" (Adiunkt, Zakład Energii Odnawialnej IGSMiE PAN w Krakowie - dr inż. Barbara Tomaszewska).

 
 
Naukowcy podkreślali, że region Rabki-Zdroju posiada źródła geotermalne. Dowodem na to jest chociażby odwiert wykonany na zlecenie Uzdrowiska Rabka S.A w okolicy góry Bania w 1981 roku na głębokość 1215 m. Woda z odwiertu ma tu na wypływie temperaturę 28 st. C (jest więc wodą geotermalną), a wydajność odwiertu to 4,5 m.sześc. na godzinę. W dodatku to woda lecznicza, solankowa. Zdaniem naukowców, okolice Rabki-Zdroju posiadają źródła geotermalne, ale nie w tak dużej ilości i nie tak łatwo dostępne, jak np. na Podhalu, gdzie działają m.in. Geotermia Podhalańska, baseny termalne w Bukowinie Tatrzańskiej i Zakopanem. Wynika to m.in. z innego charakteru geologicznego tzw. Niecki Podhalańskie i Karpat Wewnętrzny na terenie których znajduje się Podtatrze. Rabka – podobnie jak całe Beskidy – znajduje się w Karpatach Zewnętrznych, których struktura geologiczna ma mniejszą zdolność do magazynowania podziemnej wody. Dotychczasowe odwierty w rejonie Rabki, prowadzone m.in. także w Porębie Wielkiej i Skomielnej Białej przynosiły różne efekty – w niektórych miejscach znaleziono pokłady ciepłej wody, w innych nie. – Przy dokonywaniu odwiertów istnieje tutaj ogromne ryzyko nie trafienia w strefę wodonośną – mówił dr inż. Wiesław Bujakowski, który zaznaczył, że oczywiście istnieje możliwość przeprowadzenia kolejnych odwiertów, ale po pierwsze – są one niezwykle kosztowne, ich koszt szacowany jest na kilka milionów złotych, a po drugie – obarczone dużym ryzykiem nie trafienia na wodę. Jednak, jeśli znalazłby się inwestor gotowy na takie ryzyko i dysponujący ogromnym kapitałem, poszukiwania są możliwe. Zdaniem burmistrz Ewy Przybyło Rabka-Zdrój ma możliwości korzystania ze źródeł geotermalnych, ale przedsięwzięcia z nimi związane powinny być tworzone w oparciu o to, co już jest stwierdzone i pewne, czyli o odwiert na Bani należący do Uzdrowiska Rabka S.A. „Osobiście skłaniałabym się, aby wykorzystać istniejące wody geotermalne o temperaturze 28 st. C. i stworzyć na ich podstawie lecznicze baseny solankowe. Tym bardziej, że mamy najlepsze solanki w Europie. Trudno bowiem liczyć na inwestora, który zainwestuje miliony złotych w tak ryzykowne i kosztowne przedsięwzięcie, jak nowe odwierty” – ocenia.

 
Prelekcje zakończyła dyskusja. Organizatorami konferencji byli: Fundacja Rozwoju Regionu Rabka i Urząd Miejski w Rabce-Zdroju. Honorowy patronat nad konferencją sprawował Marszałek Małopolski Marek Sowa.


Wróć do strony głównej...URZĄD MIEJSKI
INSTYTUCJE I URZĘDY
ATRAKCJE I TURYSTYKA
CZŁONKOSTWO GMINY
HISTORIA MIASTA
MIASTO W LICZBACH
UZDROWISKO
DOKUMENTY STRATEGICZNE
EDUKACJA
KULTURA
SPORT
KOŚCIOŁY
ADRESY
BEZPIECZNA RABKA
MULTIMEDIA
OPIEKA ZDROWOTNA
ORG. POZARZĄDOWE
GOSPODARKA ODPADAMI
MIASTA PARTNERSKIE
STREFA PRZEDSIĘBIORCY
KOMUNIKACJA


Triolkowe Kolędowanie

2007-05-21


2007-06-06


2015-07-22


2016-11-30


2016-12-30

Harmonogram odbioru śmieci w 2017 roku

2016-12-30

Plan dyżurów aptek w Rabce-Zdroju w 2017

2017-01-02


2017-01-04

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 r.

2017-01-10

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r.

 Urząd Miejski w Rabce-Zdroju 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2 tel. 18 2692000, fax. 18 2677700 e-mail: urzad@rabka.pl