2011-04-01 : O przyszłości geotermii w Rabce-Zdroju

O przyszłości geotermii w Rabce-Zdroju
 
Naukowcy z Zakładu Energii Odnawialnej IGSMiE Polskiej Akademii Nauk w Krakowie wzięli udział w Konferencji Geotermalnej, zorganizowanej w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju. Głównym tematem konferencji i szeregu wykładów, jakie w jej ramach się odbyły, była odpowiedź na nurtujące wielu rabczan pytania: jakie zasoby geotermalne posiada uzdrowisko i jakie są możliwości ich wykorzystania. Wykłady wygłosili: ,,Stan wykorzystania energii geotermalnej w Polsce"(Kierownik Zakładu Energii Odnawialnej IGSMiE PAN w Krakowie - dr inż. Wiesław Bujakowski), ,,Ogólna charakterystyka warunków geotermalnych Karpat ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Rabki" (starszy specjalista, Zakład Energii Odnawialnej IGSMiE PAN w Krakowie - dr inż. Bogusław Bielec), ,,Charakterystyka geotermalnych systemów energetycznych możliwych do zastosowania w warunkach Rabki” (Starszy specjalista, Zakład Energii Odnawialnej IGSMiE PAN w Krakowie dr inż. Leszek Pająk) oraz ,,Procedury formalno-prawne realizacji przedsięwzięcia geotermalnego" (Adiunkt, Zakład Energii Odnawialnej IGSMiE PAN w Krakowie - dr inż. Barbara Tomaszewska).

 
 
Naukowcy podkreślali, że region Rabki-Zdroju posiada źródła geotermalne. Dowodem na to jest chociażby odwiert wykonany na zlecenie Uzdrowiska Rabka S.A w okolicy góry Bania w 1981 roku na głębokość 1215 m. Woda z odwiertu ma tu na wypływie temperaturę 28 st. C (jest więc wodą geotermalną), a wydajność odwiertu to 4,5 m.sześc. na godzinę. W dodatku to woda lecznicza, solankowa. Zdaniem naukowców, okolice Rabki-Zdroju posiadają źródła geotermalne, ale nie w tak dużej ilości i nie tak łatwo dostępne, jak np. na Podhalu, gdzie działają m.in. Geotermia Podhalańska, baseny termalne w Bukowinie Tatrzańskiej i Zakopanem. Wynika to m.in. z innego charakteru geologicznego tzw. Niecki Podhalańskie i Karpat Wewnętrzny na terenie których znajduje się Podtatrze. Rabka – podobnie jak całe Beskidy – znajduje się w Karpatach Zewnętrznych, których struktura geologiczna ma mniejszą zdolność do magazynowania podziemnej wody. Dotychczasowe odwierty w rejonie Rabki, prowadzone m.in. także w Porębie Wielkiej i Skomielnej Białej przynosiły różne efekty – w niektórych miejscach znaleziono pokłady ciepłej wody, w innych nie. – Przy dokonywaniu odwiertów istnieje tutaj ogromne ryzyko nie trafienia w strefę wodonośną – mówił dr inż. Wiesław Bujakowski, który zaznaczył, że oczywiście istnieje możliwość przeprowadzenia kolejnych odwiertów, ale po pierwsze – są one niezwykle kosztowne, ich koszt szacowany jest na kilka milionów złotych, a po drugie – obarczone dużym ryzykiem nie trafienia na wodę. Jednak, jeśli znalazłby się inwestor gotowy na takie ryzyko i dysponujący ogromnym kapitałem, poszukiwania są możliwe. Zdaniem burmistrz Ewy Przybyło Rabka-Zdrój ma możliwości korzystania ze źródeł geotermalnych, ale przedsięwzięcia z nimi związane powinny być tworzone w oparciu o to, co już jest stwierdzone i pewne, czyli o odwiert na Bani należący do Uzdrowiska Rabka S.A. „Osobiście skłaniałabym się, aby wykorzystać istniejące wody geotermalne o temperaturze 28 st. C. i stworzyć na ich podstawie lecznicze baseny solankowe. Tym bardziej, że mamy najlepsze solanki w Europie. Trudno bowiem liczyć na inwestora, który zainwestuje miliony złotych w tak ryzykowne i kosztowne przedsięwzięcie, jak nowe odwierty” – ocenia.

 
Prelekcje zakończyła dyskusja. Organizatorami konferencji byli: Fundacja Rozwoju Regionu Rabka i Urząd Miejski w Rabce-Zdroju. Honorowy patronat nad konferencją sprawował Marszałek Małopolski Marek Sowa.


Wróć do strony głównej...URZĄD MIEJSKI
INSTYTUCJE I URZĘDY
ATRAKCJE I TURYSTYKA
CZŁONKOSTWO GMINY
HISTORIA MIASTA
MIASTO W LICZBACH
UZDROWISKO
DOKUMENTY STRATEGICZNE
EDUKACJA
KULTURA
SPORT
KOŚCIOŁY
ADRESY
BEZPIECZNA RABKA
MULTIMEDIA
OPIEKA ZDROWOTNA
ORG. POZARZĄDOWE
GOSPODARKA ODPADAMI
MIASTA PARTNERSKIE
STREFA PRZEDSIĘBIORCY
KOMUNIKACJA
Stowarzyszenie Kulturowy Gościniec zaprasza na wykład "Perła neogotyku"

2007-05-21


2007-06-06


2014-01-02

Harmonogram odbioru śmieci w 2016 roku

2014-12-29

Plan dyżurów aptek w Rabce-Zdroju w 2016

2015-07-22


2015-10-07

Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

2016-05-10

Dopłaty do częściowej spłaty kredytów bankowych - dofinansowanie dla osób fizycznych

2016-05-10

Dopłaty do odsetek od kredytów bankowych - dofinansowanie dla osób fizycznych

2016-06-06

KARTA ZGŁOSZENIA ZADANIA DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI. Zadania, które będą ujęte w Gminnym Programie Rewitalizacji można zgłaszać do końca czerwca.

2016-06-08

Ogłoszenie o rozpoczętym naborze kandydatów do Komitetu Rewitalizacji

2016-06-17

Zaproszenie na spotkanie rewitalizacyjne do UM

2016-06-20

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTA DS. PROMOCJI I AKTYWIZACJI

 Urząd Miejski w Rabce-Zdroju 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2 tel. 18 2692000, fax. 18 2677700 e-mail: urzad@rabka.pl